बँकिंग वकील, कायदा कंपन्या संयुक्त अरब अमिराती प्रत्येक शहर